کمپین انتخاباتی مهدی شمس
کنگره ایرانیان - 2020

 

 

 

بخش اول - افزایش تعداد کاندیدا ها و اعضاء

 
   

 مهدی شمس هستم.
 امسال پنجمین سالیست که در انتخابات کنگره ایرانیان شرکت میکنم.

من انتخابات امسال را بیشتر یک رفراندم برای
 نه گفتن به حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا میدانم.

فعالیت های جانبدارانه هییت مدیره های چهار سال گذشته وضعیت وخیمی را بوجود آورده اند که اگر به این منوال ادامه پیدا کند، با منسجم و متشکلتر شدن عوامل، هواداران و حامیان رژیم، هر روز امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ما در کانادا بیشتر به خطر میافتد.

خوشبختانه انتخابات امسال زیر نظر وکیل تعیین شده توسط دادگاه برگزار خواهد شد و تخلفات سال های گذشته امکان پذیر نخواهند بود.

من در این انتخابات با هیچ یک از آنهائیکه بر این باورند که مقابله با نفوذ و حضور جمهوری اسلامی در کانادا از وظایف تک تک ما ایرانیان است خود را در رقابت نمیبینم. به عکس امیدوارم که افراد سرشناس، قدیمی و با تجربه تر در این انتخابات شرکت کنند و با داشتن نام آنها در لیست مشترک نهائی 9  کاندیدا، پیروزی چشمگیری را شاهد باشیم.

از طرف دیگر به کاندیدا ها و حامیان آنها که قصد دارند فعالیت های هییت مدیره هایی که به مدت چهار سال کامیونیتی را به گروگان گرفته اند، ادامه دهند، هشدار میدهم که از مبدل کردن محیط آزاد، قانونمند و دموکراتیکی که به آن پناه آورده ایم به محیط ناامنی که از ان گریخته ایم پرهیز کنند و آلت دست همسویان با منافع جمهوری اسلامی قرار نگیرند.   

امیدوارم با پیروزی چشم گیر در انتخابات، نه تنها به هواداران رژیم در کانادا بلکه به دولتمردان و چپاولگران سرمایه های ملت در ایران پیام واضحی را داده باشیم که به عکس آنچه فکر میکنند به سادگی نمیتوانند در کانادا نفوذ کرده، حضور داشته و آنرا بهشت امنی برای خود، خانواده و پول شویی هایشان داشته باشند.

در وقت کم باقیمانده، مناسب ترین روش برای بالا بردن تعداد اعضای کنگره که برای پیروزی در این انتخابات جنبه حیاتی دارد،  افزایش حداکثری تعداد کاندیدا ها میباشد که بصورت طبیعی پیوستن اعضای خانواده، آشنایان و همفکران را به همراه خواهد داشت.

 در ضمن با شرکت اکثریتی در انتخابات امسال، و پیروزی چشمگیر، به وکیل ناظر، مقامات قضایی و جامعه بزرگتر به اثبات برسانیم که کامیونیتی ما غیر از آنیست که اعضای هییت مدیره فعلی باعث شرمساری آن شده اند.


 

بخش دوم - لزوم حضور در خط اول

با این باور که هیچ انسانی تا زمانی که کارد به استخوانش نرسد، چمدان های خود را نمیبندد، خانواده، دوست، آشنا، کار، زندگی و یک عمر خاطرات را پشت سر نمیگذارد و ترک وطن نمیکند، در سال 2015 در مقابل براندازان ایستادیم.

 نه در مخالفت با گرایشات سیاسی آنها، که اکثر ما مهاجرین، سالیان دراز است که از جمهوری اسلامی قطع امید کرده ایم.

 در مقابل آنها ایستادیم که کنگره را نهادی برای بوجود آوردن همصدایی، همدلی، اتحاد و همبستگی مبدل سازیم.

 پنج سال بعد، از آنها و همه آنهایی که مقابله با نفوذ و حضور رژیم در کانادا را یکی از وظایف و اولویت های خود میدانند، دعوت به شرکت فعالانه در انتخابات سوم می میکنم تا به خواسته خود جامه عمل بپوشانیم.

 در درجه اول از کاندیداهای انصرافی انتخابات 2018، شاکیان پرونده علیه هییت مدیره و فعالان جدی این نهاد، شهرام تابع محمدی، مهردخت هادی، بابک پیامی، محبوب بلندی، رضا سپهر اصفهانی، شایان معین، کامنوش شهابی، و ارسلان کهنموئی پور، دعوت میکنم، که جای خود را در صف اول مبارزه خالی نکنند.

 پیام اخوان، کاوه شهروز، مهراد حریری، مهرداد آرین نژاد، سعید حریری، امیر خدیر، نیما مشعوف، منوهر میثاقی را فرا میخوانم که یکبار دیگر در مدیریت و سازندگی کامیونیتی ما را یار و رهنما باشند.

 به رضا مریدی و رضا بنائی که به توان رهبری و پایبندی به عهد آنها، شکی ندارم چشم امید دوخته ام.

 از رقبای دیروز، آویده مطمئن فر، سویل ساحل گزین، فاطمه منصوری فر، و علی نیکجو دعوت میکنم که امروز نه در مقابل رقیب، بلکه در مقابل دشمن مشترک، قدم برداریم.

 اینبار، روی فعالان همیشه در صحنه، بابک یزدی، بابک آزاد، یدی محمودی، ایرج رضائی، مهران مجبوبی، سلمان سیما، بصورت جدی حساب میکنم.

 و بالاخره با سری افکنده و خجل، طلب کمک از کسانی میکنم که شهامت بردن نامشان را ندارم.

 صد لعنت بر آنهاییکه ما را در موقعیتی قرار داده اند که به جای همدلی، همدردی و حمایت از خانواده های قربانیان پرواز 752، برای رهائی کنگره ایرانیان از تسلط اشغالگران همسو با منافع رژیم، مجبور هستیم که در این موقعیت دردناک، از آنها هم بخواهیم که در صحنه باشند.

پیروزی چشمگیر کافی نیست.

 برای جبران کوتاهی های دولتمردان کانادا، باید به دنبال شکست مفتضحانه رژیم در صحنه مبارزات انتخاباتی کنگره، و حضور اکثریتی در فعالیت های جامعه بزرگتر باشیم. تا دولتمردان و اختلاسگران در ایران بدانند که آمریکای شمالی بهشت امنی برای آنها نیست و هرگز نخواهد شد.


بخش سوم - دادخواهی752، گذار به کنگره سیاسی

حتی بسیاری از آنهائیکه با رژیم مخالفتی ندارند، حمایت از حقوق خانواده قربانیان فاجعه پرواز 752 را از وظایف خود میدانند. این موردیست که اگر آنطور که باید صورت بگیرد میتواند در بوجود آوردن همصدایی، همدلی، اتحاد، همبستگی، و بازگرداندن اعتماد، صمیمیت و صداقت در کامیونیتی بسیار موثر قرار گیرد. شرایط الزامی که بدون آن نمیتوان به هدف نهائی که همانا دادخواهی و عدالتخواهی برای قربانیان است رسید.

از زمانیکه حامد اسماعیلیون عزیز، یکی از افراد خانواده قربانیان، انتظار و نارضایتی خود را از کنگره علنی کرده است، گفتگو پیرامون این مورد پر اهمیت آغاز و از هم اکنون در برنامه های آینده پیشنهادی اعضاء، کاندیدا ها و کمپین های انتخاباتی قرار گرفته است.


    -
این موردیست طولانی که نیاز به انسجام، تشکل، نظم، و تلاش بسیار دارد
    -  این موردیست که میتواند کامیونیتی را با جامعه بزرگتر و بین الملل مرتبط سازد.
    - این موردیست که نیاز به نهادی همچو کنگره با هییت مدیره ای دارد که وابستگی
      و خوفی نسبت به رژیم برای عدالتخواهی نداشته باشد.
    - بیشک این مورد سیاسی بوده و لازم است که با در نظر داشتن تغییراتی که در چهار
      سال گذشته در کامیونیتی صورت گرفته، در نحوه نگرش خود به آن، به کنگره،
      اساسنامه و ساختارش، تغییر و تحولی بوجود آوریم.

فعالیت های همسویانه آنهائیکه که به مدت  چهار سال کامیونیتی را به گروگان گرفته اند، کنگره را در اشغال خود در آورده اند، از آن برای بوجود آوردن شبکه های ارتباطاتی، تشکیلات سیاسی و رسانه ای بهره میگیرند، در کامیونیتی اختلاف، تفرقه و خفقان بوجود میاورند، و در این مسیر اهداف دراز مدت دارند، ما را در موقعیتی قرار داده اند که شاید لازم باشد کنگره ایرانیان را به یک نهاد سیاسی مبدل سازیم، و نهاد دیگری را برای خدمت رسانی به کامیونیتی برپا کنیم.

مقابله با حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا در جهت حفظ امنیت خود، حمایت از حقوق مهاجرین، پناهجویان، ایرانی-کانادایی ها و مداخله در اموری که به حقوق بشر مرتبط میگردند نیاز به نهاد با اساسنامه ای دیگر دارد. با در نظر داشتن شرایط کنونی و اولویت ها، قرار دادن کنگره در این مسیر الزامی مینماید.


بخش چهارم - در جستجوی راه حل

بهار، نوروز و استاد کرونای عزیز، شرایط استثنائی را بوجود آورده اند که به اجبار از هر چه که دیگریست کناره گیری کنیم. ناخواسته، فرصتی برایمان بوجود آمده که به زندگی، به روابطمان و مهمتر از همه به خود بیاندیشیم.

از طرف دیگر به تعویق افتادن مجمع عمومی و انتخابات کنگره، به آینده ای نامعلوم، برای ما فعالان کنگره که وقت باقیمانده برای معرفی کاندیدا ها، برنامه ها، و مناظره ها را کم میدانستیم، فرصت مناسبی را بوجود آورده که با آمادگی بیشتری با این انتخابات که با انتخاباتی که تا به حال در این نهاد داشته ایم بسیار متفاوت خواهد بود برخورد کنیم.

وارد صحنه شدن نا آشنای دوست، جعفر بهکیش، که تا به امروز، تا جایی که من میدانم در هیچیک از فعالیت های کنگره حضور نداشته، در چنین موقعیتی خبر خوش دیگریست. ایشان در یکی از طولانی ترین مقاله هایی که تا به حال در باره این نهاد نوشته شده، تغییر در نحوه تشکل هییت مدیره را، راه حلی برای مشکلات کنونی میداند.

در این بخش که ویدئوی چهارم کمپین انتخاباتی من است، از همه کسانی که به صحبت های من گوش میدهند، از خودی و ناخودی،  از همسو و برانداز، اینوری و آنوری، دعوت میکنم که ما هم به حرف آئیم، لب بگشائیم و دست به قلم بریم. کوتاه و چه بهتر بلند، نظر خود را در رابطه با کنگره ایرانیان بیان کنیم. و بخصوص، بیشترین توجه و تاکید را بر ارائه راه حل متمرکز کنیم. با این امید که این پیشنهادات، پایانی بر وضعیت ناخوشایند کنونی بوده و یا حداقل آغازی برای دوره ای جدید بر مبنای گفتگو باشد.

به اندازه کافی در باره کنگره ایرانیان وقت گذاشته ام، بررسی کرده، ویدئو تهیه و مقاله نوشته ام که آمادگی آنرا داشته باشم که هم اکنون راه حل پیشنهادی خود را ارائه دهم.

با شناخت بهتری که امروز از کامیونیتی و کنگره در اختیار داریم، به نظر من مناسب ترین راه، از طرفی حفظ این نهاد بصورت کنونی و مجاز ساختن آن در مداخله در امور سیاسی ایران و کانادا است.

از طرف دیگر بوجود آوردن نهاد جدیدیست که چه از نظر ماهییت فکری و چه از نظر ساختاری با هدف فراگیری اکثریتی، بوجود آوردن همبستگی و اتحاد و خدمت به کامیونیتی باشد.

با این امید که اینبار نیزعدو سبب خیر شود. تغییر و تحول، در پندار، گفتار و کردار فردی

 و جمعی ما، حکمت نهفته در تکلیف اجباری استاد کرونا باشد.

 


بخش پنچم - کنگره های استانی

 

 

 

 

 

 


 

به کنگره ایرانیان بپیوندید

https://www.iccongress.ca/become-a-member

 

medi@medishams.ca
647-838-0968